Interim Management

 • VD
  • Att rekrytera en ny VD är en tidskrävande och en för företaget ibland helt avgörande process. Orsaken till VD byte kan vara många, oavsett skälen till behovet av ny VD hjälper vi Ert företag med den löpande förvaltningen så att Ni helt kan fokusera på att finna en permanent lösning i VD frågan. Givetvis så bistår vi Er även i rekryteringsprocessen om Ni så önskar.
 • Operativ chef
  • Som VD har Ni det övergripande ansvaret för företaget. Våra operativa chefer ger Er avlastning och/eller ökar din fokus på kundaktiviteter och lönsamhet. Vi hjälper Er med det strategiska arbetet och är Er högra hand när det gäller verkställande av svåra beslut.
 • Försäljningschef
  • Säljare är en dyr resurs som måste styras för att maximal effektivitet skall kunna uppnås. Vi har verktygen och erfarenheten som krävs för att styra såväl små organisationer, med några få säljare, till stora multinationella organisationer. Vi får Era säljare att leverera resultaten Ni vill ha.
 • Marknadschef
  • Marknadsföringen är en viktig kugge i all verksamhet. Vi har lång erfarenhet av upprättande och verkställande av såväl enkla som komplexa marknadsföringsplaner i multipla kanaler