Säljträning och coachning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av framgångsrik säljträning och coachning. Mer än 10 år av den erfarenheten är från Life Science. Vi har stor erfarenhet av att verka i samtliga nordiska länder. Vi har svenska som modersmål men behärskar danska och norska på förhandlingsnivå.

Vi har genomfört många säljträningar och coaching aktiviteter genom åren och de har alla inkluderat moment enligt nedan:

 • Samresor med säljarna.
  • Observationer av säljarnas beteende.
  • Hur används verktyg och marknadsföringsmaterial.
  • Observation av de olika stegen i säljsamtalet.
  • Hur väl används kundens tid under säljsamtalet.
 • Samresor med mellanchefer och chefer.
  • Interaktionen med underställd.
  • Förmågan att coacha.
  • Beslutsprocess och beslutsförmåga.
 • Säljträning med standardiserade modeller såsom: Solution Sellin, SPIN, etc.
 • Säljträning med kundunika säljmodeller.
 • CRM träning
  • Hur att planera dagen.
   • Besöksplanering.
   • Förberedelser av presentationer.
   • Material hantering och planering.
   • Varuprover.
   • Rapportering.
  • Kundsegmentering
   • Att hitta nya möjligheter.
   • Maximera givna möjligheter.
   • Vem skall inte besökas.
  • Hur skall ditt CRM-system bli en del av din vardag.
   • Att använda CRM under kundbesöket
   • Minimera tidsåtgången för CRM andvändning.

Vi ser fram emot att träffa er för att vidare utveckla vad vi kan göra för er avseende säljträning och
säljcoachning.