Upphandlingar

2

Förberedelser – Vi hjälper dig

 • Tröskelvärden
 • Behovs- och marknadsanalys
 • Beräkning av upphandlingens värde
 • Uppdelning av kontrakt
 • Upphandlingsförfaranden

Genomförande – Vi hjälper dig

 • Anbudsbegäran
 • Kravspecifikation
 • Annonsering
 • Bevakning
 • Anbudsöppning
 • Urval och beslut
 • Avtals och kontraktsskrivning

Uppföljning – Vi hjälper dig

 • Kommunicera med anbudsgivare
 • Kommunicera internt
 • Överprövningar och besvär
 • Uppföljning av avtal